Saturday, July 20, 2013

Catatan Kadi Ibrahim

Catatan dari makalah kononnya tulisan Tuk Shahibudin yang disalin oleh Kadi Ibrahim Kadi Besar Pahang. (nenek moyang saya) Makalah ini bertajuk "Al Faidah Wa Al Muhimat" Berkaitan dengan tata kelakuan sebagai seorang Muslim yang beradab dan bersopan santun.


Sumber blog sejarahislampahang

No comments:

Santai Azim Aris

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...