Tuesday, August 14, 2012

Majalah Mangga Difatwakan Haram


Majalah Mangga Difatwakan Haram: Majalah hiburan Mangga yang mirip kepada majalah Playbloy kini difatwakan haram.
Pihak Jabatan Mufti Kedah Darul Aman kini telah memfatwakan bahawa majalah hiburan Mangga terbitan Utusan Karya adalah haram dibaca dan dilihat.

Menurut Jabatan Mufti Negeri Kedah Darul Aman, melalui Cabutan Keputusan Jawatankuasa Fatwa Negeri yang bertarikh 29 Mei 2012 menjelaskan bahawa:
“Mana-mana penerbitan yang mempamerkan wanita-wanita ataupun lelaki yang mendedahkan aurat hukumnya adalah haram kerana bertentangan dengan kehendak syariat. Oleh itu, dicadangkan supaya Bahagian Kawalan Penerbitan, Kementerian dalam Negeri (KDN) menangani isu ini dengan lebih efektif.”
- Majalah Mangga Difatwakan Haram

No comments:

Santai Azim Aris

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...